Dashboard register NOW

Op 10 juli 2020 plaatste het UWV het Register NOW. Dit register bevat een overzicht van alle bedrijven en organisaties die in de eerste aanvraagperiode Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) subsidie hebben ontvangen.

Het register bevat de volgende gegevens:

  • Bedrijfsnaam
  • Vestigingsplaats
  • Het verstrekte voorschotbedrag

Helaas heeft het UWV het Register NOW alleen als PDF-bestand verstrekt. De mogelijkheden om de data verder te analyseren zijn hiermee beperkt. Omdat deze data van publiek belang is hebben wij deze in dit dashboard beschikbaar gesteld. De brondata is teven beschikbaar als CSV (zie: verantwoording en bronnen).

Update 9 december 2020: nu ook met data.

Update 23 februari 2020: nu ook met data.

Werking

Scroll door de visualisaties, of kies direct een doorsnede uit de menubalk bovenin. Individuele vestigingsplaatsen, aanvragers of aanvraagperioden kunnen met de filters onderin worden opgezocht.

Totaaloverzicht NOW

Aantal toegekende aanvragen
Toegekende NOW aanvragen

Aantal toegekende aanvragen
Toegekend voorschotbedrag

Top 10 ontvangers

Onderstaande tabel toont de top 10 ontvangers met bijbehorend totaal toegekend voorschotbedrag en het totaal aantal aanvragen dat is toegekend.

# Aanvrager Vestigingsplaats Toegekend voorschotbedrag Aantal toegekende aanvragen

Verdeling van voorschotbedragen

Onderstaand wordt de verdeling van toegekende voorschotbedragen getoond. Met het schuifje kun je zelf de verdeling aanpassen.

De top 50% ontvangt

De overige 50% ontvangt

Geografische verdeling

Onderstaand wordt de verdeling van toegekende voorschotbedragen getoond per vestigingsplaats getoond. Gebruik de knoppen om een meetwaarde te selecteren; het totaal toegekende voorschotbedrag, het totaal aantal toegekende aanvragen of het gemiddeld toegekende voorschotbedrag.

Verantwoording en bronnen

Dit dashboard is op persoonlijke titel samengesteld door Barry Harmsen van Bitmetric. Het dashboard maakt gebruik van het Register NOW, gepubliceerd op 10 juli 2020. De data uit de PDF is omgezet naar CSV, deze data is te vinden op GitHub. Dit dashboard is gemaakt met behulp van Qlik Sense en Bootstrap.